Image

Welkom

GraaffTraffic is een netwerkadviesbureau met een uitgebreide expertise op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer. Wij verrichten verkeersonderzoek en geven onafhankelijk advies over verkeerskundige vraagstukken. Tevens maakt ons bureau beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Indien gewenst kan uw vraag ook integraal worden benaderd met daarin extra aandacht voor andere vakgebieden zoals milieu, stedenbouw en civiele techniek. Voor ons is dat een vanzelfsprekende aanpak. Ook ondersteuning op bestuurlijk gebied of bij subsidieaanvragen kunnen wij bieden.

Voor al uw verkeerskundige vragen hebben wij een oplossing. De oplossing wordt gevonden in een nauwe samenwerking met vertrouwde partners. GraaffTraffic staat garant voor de kwaliteit en is verantwoordelijk voor het eindproduct.

GraaffTraffic is een initiatief van Patrick van der Graaff. Hij heeft ruim 25 jaar brede verkeerskundige ervaring in advisering, detachering en projectleiding.

Inmiddels is ook Karin van der Graaff werkzaam bij GraaffTraffic. Zij heeft 25 jaar ervaring als verkeerskundige bij diverse gemeenten.